W związku z wprowadzeniem przez Walne Zgromadzenie PZKT indywidualnych licencji członkowskich PZKT dla wszystkich członków PZKT od dnia 1 stycznia 2015 r. informujemy, że Zarząd PZKT ustalił roczną wysokość składki na kwotę 40 zł/os.

Licencja będzie służyła identyfikacji osoby w ewidencji PZKT, co pozwoli m.in. na uszczelnienie systemu przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie. Licencja ma być swego rodzaju „biletem” do serwisu oferowanego przez PZKT. Wykupienie licencji jest warunkiem udziału we wszelkich aktywnościach związanych z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT, m.in. udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd.

Korzyści dla osób posiadających licencję PZKT:
1.Każda osoba posiadająca licencję PZKT otrzyma bezpłatny paszport PZKT (dotyczy osób, które nie posiadają paszportu).
2.Osoby z aktualną licencją PZKT otrzymują zniżkę na pobyt w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś” podczas aktywności z kalendarza PZKT. Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem 120 zł/doba.

Szczegółowe warunki i tryb pobierania opłat:
1.Wpłat za indywidualne licencje należy dokonywać na poniższe konto PZKT.
33 8988 0001 0000 0017 8930 0006
Bank Spółdzielczy w Przedborzu

2.Licencje mogą być wpłacane indywidualnie przez ćwiczących lub przez kluby.
W przypadku dokonywania wpłaty przez osobę indywidualną, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane:
Licencja PZKT + rok: imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty
np. „Licencja PZKT 2015: Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, Lubelski KKT”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your review*

Name*

Email*

Website*