Definicje Karate Tradycyjnego

Karate Tradycyjne jest sztuką samoobrony, która wyodrębniła się z uprawianego w Japonii budo (sztuka wojenna). Jest oparte na sztuce walki bez użycia broni, która rozwija się od tysięcy lat. Zwycięstwo samo w sobie nie jest w karate tradycyjnym celem ostatecznym. Sztuka ta wykorzystuje wyłącznie i w najbardziej skuteczny sposób ciało ludzkie. Znajdują w nim zastosowanie głównie techniki bloków, ciosów, uderzeń i kopnięć w połączeniu z innymi, wiążącymi się z nimi ruchami. (Statut ITKF, Artykuł, Ustęp 1.3) Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzania i pogłębiania swych zdolności fizycznych i umysłowych. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje wszechstronny rozwój możliwości jednostki ludzkiej. Podczas gdy osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii sportowej jest sprawą wyłącznie doskonalenia techniki, poszukiwania karate tradycyjnego nie napotykają na drodze swego rozwoju żadnych ograniczeń. Jedyne istniejące granice to zdolność człowieka do nowych osiągnięć, a i te należy ustawicznie próbować przekraczać.

Hidetaka Nishiyama z „Podręcznika Trenera Karate”

Wymagania

KYU (9) KYU

I. Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:

 1. karate tradycyjne
 2. karateka
 3. sensei
 4. oss!
 5. karatega

II. ETYKIETA

 1. ukłon (rei) w pozycji stojącej
 2. ukłon (rei) w pozycji siedzącej
 3. zachowanie się na sali treningowej (dojo)
 4. wejście na dojo, wyjście z dojo
 5. jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia
 6. sposoby zwracania się do instruktora (sensei)
 7. sposób wiązania pasa (obi)
 8. sposób składania i dbania o karategę (strój treningowy)

III. KIHON (technika)

 1. (HD) > 10xC.-Chokuzuki (HD) (M)
 2. (KI) > 10xC.-Chokuzuki (KI) (M)
 3. (HsD) > 10xC.-Maegeri (HsD) (M)
 4. (ZE) > 10xG.-Gedanbarai (ZE) (M)

IV. OKRES TRENINGU
1,5 miesiąca (udział w min.12 treningach)

V. Objaśnienia symboli pozycji:
(HD) – Heiko-dachi
(KI) – Kiba-dachi
(HsD) – Heisoku-dachi
(ZE) – Zenkutsu-dach

HACHI (8) KYU

I. KATA

Heian Shodan (Nr 1)

II. KIHON

1. (ZE) – C.-Oizuki (ZE) (P)

2. (ZE) – J.-Ageuke (ZE) (T)

3. (ZE) – C.-Soto Udeuke (ZE) (P)

4. (ZE) – C.-Shutouke (KO) (T)

5. (ZE) – C.-Maegeri (ZE) (P)

III. KUMITE

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK

Tsuki: J.x2, C.x2

Maegeri: C.x2

IV. OKRES TRENINGU

3 miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach).

SCHIHI (7) KYU

I. KATA

Heian Nidan (Nr 2)

II. KIHON

1. (ZE) – J.-Oizuki (ZE) (P)

2. (ZE) – J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3. (ZE) – C.-Soto Udeuke (ZE) (P)

J.-Gyakuzuki (ZE)

4. (ZE) – C.-Uchi Udeuke (ZE) (P)

C.-Gyakuzuki (ZE)

5. (ZE) – C.-Shutouke (KO) (T)

6. (ZE) – J.-Maegeri (ZE) (P)

7. (KI) – X J.-Yoko Keage (KI) (B)

* Wykonać na lewą i prawą stronę

8. (KI) – X J.-Yoko Kekowi (KI) (B)

* Wykonać na lewą i prawą stronę

III. KUMITE

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK

Tsuki: J.x2, C.x2

Maegeri: C.x2

Yokogeri: C.x2

IV. OKRES TRENINGU

3 miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

ROKU (6) KYU

I. KATA

Heian Sandan (Nr 3)

II. KIHON

1. (ZE) – Oizuki Sanbonzuki (ZE) (P)

* J.x1, Cx2

2. (ZE) – J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3. (ZE) – C.-Soto Udeuke (ZE) (P)

C.-Yoko Enpiuchi (KI)

4. (ZE) – C.-Uchi Udeuke (ZE) (P)

C.-Gyakuzuki (ZE)

5. (KI) – C.-Shutouke (KO), C.-Nukite (ZE) (T)

6. (PW) – Kizami Zuki, Gyakuzuki (PWP)

7. (ZE) – Maegeri Rengeri (ZE) (P)

8. (O) (ZE) – C.-Mawashigeri (ZE) (P)

9. (KI) – X J.-Yoko Keage (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

10. (KI) – C.-Yoko Kekomi (KI) (B)

*Wykonać na lewą i na prawą stronę

11. (ZE) – C.-Maegeri, J.-Oizuki (ZE) (P)

III. KUMITE

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK

Tsuki: J.x2, C.x2

Maegeri: C.x2

Yokogeri: C.x2

Mawashigeri: J.x2

IV. OKRES TRENINGU

3 miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

GO (5) KYU

I. KATA

Heian Yodan (Nr 4)

II. KIHON

1. (ZE) – Oizuki Sanbonzuki (ZE) (P)

* J.x1, C.x2

2. (ZE) – J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3. (ZE) – C.-Soto Udeuke (ZE) (P)

C.-Yoko Enpiuchi (KI)

4. (ZE) – C.-Uchi Udeuke (ZE) (P)

C.-Gyakuzuki (ZE)

5. (KI) – C.-Shutouke (KO) (T)

C.-Kizami Maegeri

C.-Nukite (ZE)

6. (ZE) – Maegeri Rengeri (ZE) (P)

* C.x1, J.x1

7. (O) (ZE) – C.Mawashigeri Rengeri (ZE) (P)

*C.x1, J.x1

8. (KI) – X J.-Yoko Keage (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

9. (KI) – X C.-Yoko Kekomi (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

10. (O) (ZE) – C.-Ushirogeri (ZE) (P)

11. (O) (ZE) – C.-Maegeri, C.-Mawashigeri, (P)

C.-Gyakuzuki (ZE)

III. KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Kizamizuki: J.x2

Gyakuzuki: J.x2, C.x2

Kizami Maegeri: C.x2

Maegeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika).

SEN (na początku ataku):

a) Kake – no – sen (przed atakiem fizycznym)

b) Tai – no – sen (w czasie ataku fizycznego)

lub

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika):

a) Amashi – waza ( przesunięcia ciała)

b) Uke – waza (bloki)

IV. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT).

V. OKRES TRENINGU

3 miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

YON (4) KYU

I. KATA

Heian Godan (Nr 5)

II. KIHON

1. (ZE) – Oizuki Sanbonzuki (ZE) (P)

* J.x1, C.x2

2. (ZE) – J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3. (ZE) – C.-Soto Udeuke (ZE) (P)

C.-Yoko Enpiuchi (KI)

J.-Tate Urakenuchi (KI)

4. (ZE) – C.-Uchi Udeuke (ZE) (P)

C.-Gyakuzuki (ZE)

5. (KI) – C.-Shutouke (KO) (T)

C.-Kizami Maegeri

C.-Nukite (ZE)

6. (ZE) – Maegeri Rengeri (ZE) (P)

* C.x1, J.x1

7. (O) (ZE) – C.Mawashigeri Rengeri (ZE) (P)

*C.x1, J.x1

8. (KI) – X J.-Yoko Keage (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

9. (KI) – X C.-Yoko Kekomi (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

10. (O) (ZE) – C.-Ushirogeri (ZE) (P)

11. (O) (ZE) – C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi (P)

C.-Gyakuzuki (ZE)

III. KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Kizamizuki: J.x2

Gyakuzuki: J.x2, C.x2

Kizami Maegeri: C.x2

Maegeri: C.x2

Yokogeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika).

SEN (na początku ataku):

a) Kake – no – sen (przed atakiem fizycznym)

b) Tai – no – sen (w czasie ataku fizycznego)

lub

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika):

a) Amashi – waza ( przesunięcia ciała)

b) Uke – waza (bloki)

IV. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT).

V. OKRES TRENINGU

3 miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

SAN (3) KYU

I. KATA

Bassai Dai

II. KIHON

1. (ZE) – Oizuki Sanbonzuki (ZE) (P)

* J.x1, C.x2

2. (ZE) – J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3. (ZE) – C.-Soto Udeuke (ZE) (P)

C.-Yoko Enpiuchi (KI)

J.-Tate Urakenuchi (KI)

4. (KI) – C.-Shutouke (KO) (T)

C.-Kizami Maegeri

C.-Nukite (ZE)

5. (ZE) – C.-Uchi Udeuke (ZE) (P)

C.-Gyakuzuki (ZE)

6. (O) (ZE) – Maegeri Rengeri (ZE) (P)

*C-Kizami Maegeri

J.-Maegeri

7. (O) (ZE) – C.Mawashigeri Rengeri (ZE) (P)

*C-Kizami Mawashigeri

J.-Mawashigeri

8. (KI) – X J.-Yoko Keage (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

9. (KI) – X C.-Yoko Kekomi (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

10. (O) (ZE) – C.-Ushirogeri (ZE) (P)

11. (O) (ZE) – C.-Yoko Kekomi (P)

C.-Mawashigeri

C.-Gyakuzuki (ZE)

12. (O) (ZE) – C.-Mawashigeri (P)

C.-Yoko Kekomi

C.-Gyakuzuki (ZE)

13. (W) (ZE) – J.-Maegeri – w przód (M)

J.-Yoko Keage – w bok (ZE)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Oizuki: J.x1

Kizamizuki: J.x1

Gyakuzuki: J.x1, C.x1

Kizami Maegeri: C.x1

Maegeri: C.x1

Yokogeri: C.x1

Mawashigeri: J.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika).

Dowolny wybór: SEN (na początku ataku) lub GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)

b) Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT).

VIII. OKRES TRENINGU

3 miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

NI (2) KYU

I. KATA

Jion

II. KIHON

1. (ZE) – Oizuki Sanbonzuki (ZE) (P)

* J.x1, C.x2

2. (ZE) – J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3. (ZE) – C.-Soto Udeuke (ZE) (P)

C.-Yoko Enpiuchi (KI)

J.-Tate Urakenuchi (KI)

4. (KI) – C.-Shutouke (KO) (T)

C.-Kizami Maegeri

C.-Nukite (ZE)

5. (ZE) – C.-Uchi Udeuke (ZE) (P)

C.-Gyakuzuki (ZE)

6. (O) (ZE) – Maegeri Rengeri (ZE) (P)

*C-Kizami Maegeri

J.-Maegeri

7. (O) (ZE) – C.Mawashigeri Rengeri (ZE) (P)

*C-Kizami Mawashigeri

J.-Mawashigeri

8. (KI) – X J.-Yoko Keage (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

9. (KI) – X C.-Yoko Kekomi (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

10. (O) (ZE) – C.-Ushirogeri (ZE) (P)

11. (O) (ZE) – C.-Yoko Kekomi (P)

C.-Mawashigeri

C.-Gyakuzuki (ZE)

12. (O) (ZE) – C.-Mawashigeri (P)

C.-Yoko Kekomi

C.-Gyakuzuki (ZE)

13. (W) (ZE) – J.-Maegeri – w przód (M)

J.-Yoko Keage – w bok (ZE)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Oizuki: J.x1

Kizamizuki: J.x1

Gyakuzuki: J.x1, C.x1

Kizami Maegeri: C.x1

Maegeri: C.x1

Yokogeri: C.x1

Mawashigeri: J.x1

Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika).

Dowolny wybór: SEN (na początku ataku) lub GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)

b) Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT).

VIII. OKRES TRENINGU

3 miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

ICHI (1) KYU

I. KATA

Kanku Dai

II. KIHON

1. (ZE) – Oizuki Sanbonzuki (ZE) (P)

* J.x1, C.x2

2. (ZE) – J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3. (ZE) – C.-Soto Udeuke (ZE) (P)

C.-Yoko Enpiuchi (KI)

J.-Tate Urakenuchi (KI)

4. (KI) – C.-Shutouke (KO) (T)

C.-Kizami Maegeri

C.-Nukite (ZE)

5. (ZE) – C.-Uchi Udeuke (ZE) (P)

C.-Gyakuzuki (ZE)

6. (O) (ZE) – Maegeri Rengeri (ZE) (P)

*C-Kizami Maegeri

J.-Maegeri

7. (O) (ZE) – C.Mawashigeri Rengeri (ZE) (P)

*C-Kizami Mawashigeri

J.-Mawashigeri

8. (KI) – X J.-Yoko Keage (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

9. (KI) – X C.-Yoko Kekomi (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

10. (O) (ZE) – C.-Ushirogeri (ZE) (P)

11. (O) (ZE) – C.-Yoko Kekomi (P)

C.-Mawashigeri

C.-Gyakuzuki (ZE)

12. (O) (ZE) – C.-Mawashigeri (P)

C.-Yoko Kekomi

C.-Gyakuzuki (ZE)

13. (W) (ZE) – J.-Maegeri – w przód (M)

J.-Yoko Keage – w bok

J.-Yoko Kekomi – w bok (ZE)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Oizuki: J.x1

Kizamizuki: J.x1

Gyakuzuki: J.x1, C.x1

Kizami Maegeri: C.x1

Maegeri: C.x1

Yokogeri: C.x1

Mawashigeri: J.x1

Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika).

Dowolny wybór: SEN (na początku ataku) lub GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)

b) Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT).

VIII. OKRES TRENINGU

4 miesiące treningu (udział w minimum 32 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

SHO (1) DAN

I. KATA

1. Obowiązkowe: Enpi, Tekki Shodan, Heian Nr 1-5.

2. Do wyboru: Assai Dai, Jion, Kanku Dai

II. KIHON

1. (ZE) – Oizuki Sanbonzuki (ZE) (P)

* J.x1, C.x2

2. (ZE) – J.-Ageuke (ZE), C.-Kizami Maegeri (T)

C.-Gyakuzuki (ZE)

3. (ZE) – C.-Soto Udeuke (ZE) (P)

C.-Yoko Enpiuchi (KI)

J.-Tate Urakenuchi (KI)

C.-Gyakuzuki (ZE)

4. (KI) – C.-Shutouke (KO) (T)

C.-Kizami Maegeri

C.-Nukite (ZE)

5. (ZE) – C.-Uchi Udeuke (ZE) (P)

J.-Kizami Zuki

C.-Kizami Maegeri

C.-Gyakuzuki (ZE)

6. (O) (ZE) – Maegeri Rengeri (ZE) (P)

*C-Kizami Maegeri

J.-Maegeri

7. (O) (ZE) – C.Mawashigeri Rengeri (ZE) (P)

*C-Kizami Mawashigeri

J.-Mawashigeri

8. (KI) – X J.-Yoko Keage (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

9. (KI) – X C.-Yoko Kekomi (KI) (B)

*Wykonać na lewą i prawą stronę

10. (ZE) – C.-Kizami Yoko Kekomi (P)

C.-Mawashigeri

C.-Gyakuzuki (ZE)

11. (O) (ZE) – C.-Kizami Mawashigeri (P)

C.-Kizami Yoko Kekomi

J.-Oizuki (ZE)

12. (W) (ZE) – J.-Maegeri w przód (M)

J.-Yoko Keage – w bok

J.-Yoko Kekomi – w bok

J.-Mawashigeri – w przód

C.-Ushirogeri – w przód – (ZE)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST MAKIWARY

Wg uznania egzaminatora.

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.

VI. TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

VII. KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Oizuki: J.x1

Kizamizuki: J.x1

Gyakuzuki: J.x1, C.x1

Kizami Maegeri: C.x1

Maegeri: C.x1

Yokogeri: C.x1

Mawashigeri: J.x1

Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN wg uznania zdającego.

UWAGA – ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!

b) Jiyu Kumite – 3 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VIII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT).

IX. OKRES TRENINGU

1 rok treningu (udział w minimum 100 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

Słowniczek

Podstawowe słówka

Tłumaczenie

   

dojo

świątynia, sala treningowa

hajime

zaczynać, start

karateka

trenujący karate

karategi

ubiór treningowy karate

kyu

stopnie uczniowskie

dan

stopnie mistrzowskie

kumite

walka (dosłownie – spotkanie rąk)

kata

ćwiczenia formalne (pozorowana walka z wieloma przeciwnikami)

makiwara

przyrząd do ćwiczeń siły uderzeń

mokuso

zamknąć oczy

mokusoyame

otworzyć oczy

obi

pas

rei

ukłon

sensei

nauczyciel, mistrz

sempai

starszy stopniem karateka

sensei-ni-rei

ukłon do nauczyciela

otagani-rei

ukłon między ćwiczącymi

seiretsu

zbiórka

seiza

siad po japońsku

tameshiwari

próba siły

   
   
Liczebniki

1

ichi

2

ni

3

san

4

shi (yon)

5

go

6

roku

7

shichi (nana)

8

hachi

9

kyu

10

juu

11

ju-ichi

12

ju-ni

13

ju-san

20

ni-ju

30

san-ju