Po raz kolejny w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś” spotkali się mistrzowie karate tradycyjnego na corocznym Gasshuku. W szkoleniu prowadzonym przez znakomitych instruktorów: Senseia Roberta Fusaro 9 Dan (USA) i Senseia Aviego Rokah 7 Dan (USA) udział wzięło blisko 300 karateków z 17 krajów: Austrii, Brazylii, Czech, Izraela, Japonii, Kanady, Litwy, Rumunii, Rosji, Serbii, Turkmenistanu, Ukrainy, Urugwaju, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, USA i Polski. Gośćmi specjalnymi Gasshuku byli Sensei Katsuya Ishiyama 9 Dan (Wenezuela), Soke prof. Ilija Jorga 10 Dan (Serbia) oraz Sensei Keibun Oura 7 Dan (Okinawa – Japonia).
Sensei Włodzimierz Kwieciński 7 Dan ITKF – prezes PZKT i koordynator Gasshuku podsumował spotkanie w Dojo – Stara Wieś: „W historii nie było zgrupowania z tyloma instruktorami. To świadczy o poziomie Gasshuku. Ukoronowaniem kilku dni szkolenia było sobotnie spotkanie – nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatów Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego. Nadeszła nowa era. W przyszłym roku mistrzostwa świata rozegrane zostaną w Naha na Okinawie (Japonia). Poza tym podjęto decyzję o przeniesieniu biura ITKF do Genewy i odnowieniu organizacji w oparciu o międzynarodowe prawo sportowe”.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your review*

Name*

Email*

Website*